Årsmøte 2022

Invitasjon til årsmøte i Finnmarkslaget 2022

Nå nærmer tiden seg igjen for årsmøte i Finnmarkslaget.

Vi gjennomfører fysisk årsmøte i lokalene til BBF.
Alle kan møte opp, men kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2022 kan delta i stemmegivning.

Sted: Benneches gate 4, 0169 Oslo.

Tid: 16 mars 2022, kl. 18.00.

Oppmøte senest kl. 17.55.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å delta.

Mvh Styret i Finnmarkslaget

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder, møtesekretær samt to protokollunderskrivere.
 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for siste kalenderår.
 4. Saker som fremlegges av styret. – Ingen
 5. Valg til styret
  1. Valg av leder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av varamedlemmer
 6. Valg av revisor
 7. Valg av materialforvalter
 8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer
  1. Valg av medlemer til husstyret for Hygga
 9. Valg av representant til BBF’s årsmøte.

Nedenfor kan dere laste ned årsberetning og regnskapstall for 2021:

Årsberetning og Regnskapstall for FIO 2021