Priser medlemskap

Innmelding: medlem@finnmarkslaget.no

  • Voksne: kr 250 pr/år.
  • Barn: kr 25 pr/år.
  • Pensjonister/uføretrygdet: kr 100 pr/år.
  • Studenter (t.o.m. 30 år): kr 100 pr/år.

Hyggas venner donasjon: kr 50,- pr/år. Vipps#807092

Rett til å bli medlem har den som oppfyller en av følgende betingelser:

  1. Har eller har hatt tilhørighet i Finnmark.
  2. Er eller har vært gift, samboer eller er beslektet i rett opp- eller nedstigende linje med noen som fyller vilkårene i punkt 1. Styret kan etter skriftlig søknad dispensere fra disse regler.

Hvis du fyller kravene ovenfor, send følgende informasjon til medlem@finnmarkslaget.no

Navn

Adresse

Fødselsdato

E-postadresse

Mobilnummer