Hyggas venner

Den daglige driften av Hygga besørges av et husstyre, men når det står større saker på tapetet kan det behøves hjelp. Derfor ble det i 1963, på tilrådning fra husstyret, opprettet en gruppe som skulle hete Hyggas Venner.

I formålsparagrafen står det: ”Gruppens formål er å arbeide til beste for lagets feriehjem Hygga. Gruppen skal etter evne skaffe midler til nyanskaffelser og vedlikehold av eiendommen. Gruppen skal også hjelpe til med at feriehjemmet drives etter forutsetningene”. Under pkt 6 i vedtektene står det: Gruppen skaffer seg inntekter ved kontingent, bidrag, lotteri, tilstelninger etc.

Hyggas Venner har arrangert mange dansekvelder opp gjennom årene, og stått som bidragsyter til de aller fleste nyinnkjøpene som er gjort. De har tatt en stor byrde av hovedlagets skuldre og i høy grad vært medvirkende til at Hygga holder så god standard som den gjør.

Hyggas Venner er en forening som samler inn penger til Hygga, og som i samarbeid med husstyret og styret i FiO er med på å anskaffe utstyr som ikke er på budsjettet til Hygga. Alle midler som kommer inn går uavkortet til Hygga. Håper at så mange som mulig, både tidligere venner og nye, har lyst / mulighet til å komme med et bidrag – stort eller lite.

Minste kontingenten er kr 50. Betal med VIPPS til #807092. Alle bidrag taes imot med takk!