Ordensregler på HYGGA

Her vil du finne oversikt for våre ordensregler for Hygga. Disse regler skal følges, uansett om man er medlem eller ikke.
Vi håper dere setter pris på at vi har utarbeid regler for Hygga, om det er noe du reagerer på eller vil ha tilføyd ta kontakt med Hyggas styre.

 1. Når du kommer til Hygga skal du melde deg til ansvarshavende som anviser deg rom sengeplass. Samtidig betaler du for oppholdet og skriver deg inn i gjesteboka;
 2. Inventar som blir skadet må erstattes;
 3. Når rommet forlates skal det være vasket og i den stand du selv ønsker å finne det;
 4. Røyking er ikke tillatt;
 5. Det skal være rolig ute kl. 23.00;
 6. Alle rydder etter seg og setter kopper / glass i oppvaskmaskinen, den som sist forlater fellesrom skal sørge for at det er ryddet og at alle stearinlys er slukket;
 7. Ansvarshavende har myndighet til å beordre berusede personer til å forlate felles rom / areal. Gjester som ikke etterkommer pålegg fra ansvarshavende, kan bortvises og nektes adgang til Hygga;
 8. Bruk av narkotika medfører øyeblikkelig utvisning;
 9. Gassovner, kokeplater og alle lys som ikke er i bruk skal være avslått;
 10. Det blir satt opp vaskeliste over fellesareal som skal vaskes / ryddes, med romfordeling om hvem som skal gjøre hva. Alle skal delta.

Renhold på Hygga

 • Når rommet forlates skal det være vasket og i den stand du selv ønsker å finne det;
 • Alle rydder etter seg og setter kopper / glass i oppvaskmaskinen, den som sist forlater fellesrom skal sørge for at det er ryddet og at alle stearinlys er slukket;
 • Det blir satt opp vaskeliste over fellesareal som skal vaskes/ryddes, med romfordeling om hvem som skal gjøre hva. Alle skal delta.